Zout

GEZONDE INNOVATIE – de ZOUT-editie, 4 juni 2018

We kijken terug op een succesvol congres. De conclusie van de dag? Het is helemaal niet moeilijk om mensen gezonder te laten eten. Je moet je er als levensmiddelenmaker of -verkoper verantwoordelijk voor voelen. Vervolgens met een flinke groep verkopende partijen nieuwe, mensen dienende doelen vaststellen. En tenslotte de overheid laten zorgen dat ook de achterblijvers het spel zo gaan spelen. Lees hier het volledige artikel over het eerste congres Gezonde Innovatie met als thema Zout. Bas Uterwijk maakte een mooie fotoreportage van de Gezonde Innovatie I.

Het is duidelijk dat het tijd is om te doen in plaats van te praten. Hoe dat moet, is tijdens het congres eindelijk hardop uitgesproken. Het is eerst aan bedrijven die wat willen en dán aan de overheid; die mag niet dralen als bedrijven en kritische burgers hun klus hebben gedaan.

Op 15 maart 2019 organiseren we de tweede editie van Gezonde Innovatie. Dan over Suiker. Reserveer deze datum alvast in je agenda. Misschien lukt het om onderwijl dat doen een zetje te geven.
Minder zout, minder vet en minder suiker in ons eten. Volgens de levensmiddelenindustrie is dat dé uitdaging. Het RIVM vindt zelfs dat er nog wel een tandje bijgezet mag worden. Maar volgens professor Jaap Seidell (Volksgezondheid, VU Amsterdam) vergeten we dat er veel meer moet veranderen.

‘Herformulering’
Levensmiddelenmakers leveren forse inspanningen hun producten te ‘herformuleren’. Ze passen de receptuur van (ultra)bewerkte producten aan. Maar dat levert nog geen gezonder voedingspatroon op. Daar komt nog eens bij dat herformulering technologisch zijn grenzen heeft. Je kunt niet ongestraft alle zout uit vleeswaren, kaas en brood halen.

Het is tijd voor een andere manier van innoveren: Gezonde Innovatie. Niet alleen van producten, maar ook van hun invloed op gedrag door de manier van aanbieden.

In de wetenschap bestaat nauwelijks consensus over de relatie tussen voeding en gezondheid. De levensmiddelenindustrie moet opereren binnen die onzekerheid. Het is een kwestie van pro-actief verantwoordelijkheid nemen. Hoe doe je dat?

Terug naar de tekentafel
Het snelcongres* Gezonde Innovatie gaat over het maken van gezonde keuzes bij het ontwikkelen en verkopen van producten. Stel dat we teruggaan naar de tekentafel. Welke producten zou de industrie gemaakt hebben als ze een paar decennia vooruit had kunnen kijken?

Eindelijk andere ideeën
De eerste editie van het snelcongres Gezonde Innovatie draait om het interactief en precompetitief ontwikkelen van nieuwe ideeën. Innovatie is een creatief proces dat vaak alleen binnen de muren van een organisatie plaatsvindt. Dit congres is er op gericht meer invalshoeken in het proces te betrekken.

Gezonde Innovatie draait niet alleen om luisteren. Het draait vooral om met elkaar brainstormen en discussiëren om verder te komen. Met wetenschap, industrie, tegendraadse denkers én kritische consumenten. Om van elkaar te leren en eindelijk eens andere ideeën op te doen.

Thema voorjaar 2018: zout
De eerste editie gaat over zout. Ondanks forse reducties, vlot het effect onder de Nederlandse bevolking niet echt. De nieuwste inzichten laten zien dat groenten belangrijk zijn in de strijd tegen de kwalijke effecten van zout. Ook al zijn ze nog niet helemaal zeker, kwaad kan flink meer groente eten zeker niet. Hoe maak je het lekker, makkelijk en betaalbaar?

Die vraag staat centraal op 4 juni.

Toegangsprijzen variëren van €45 tot €195, excl. btw.

* Met snelcongressen verkent Foodlog een ‘heet’, maar vastlopend onderwerp in de samenleving. Doel: de agenda weer vlot te trekken. Ambitie: er een nieuwe dynamiek in krijgen. Succes: nooit verzekerd, maar niet onmogelijk.


Hoofdsponsoren:

Partners:

Overige sponsoren:

Mediapartners:


Sprekers

 • Koen Joosten

  Koen Joosten

  Zout-editie: spreker opening congres

  Koen Joosten is kinderarts-intensivist in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hij studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit. In 1999 ontving hij zijn PhD, waarin hij zich focuste op metabolisme en voeding van het kritisch zieke kind. Samen met Dr. Jessie Hulst ontwikkelde hij een nieuw simpel risico- screening instrument, genaamd STRONGKIDS. Hij is actief in vele organisaties op het gebied van voeding.


 • Tiny van Boekel

  Tiny van Boekel

  Zout-editie: spreker opening congres en sessie B2: kansen voor productinnovatie

  Tiny van Boekel werkte, na zijn studie en promotie bij Wageningen University, 2 jaar bij de Keuringsdienst van Waren (nu nVWA) in Rotterdam. Daarna keerde hij terug naar Wageningen waar hij een carrière volgde van universitair docent via universitair hoofddocent naar hoogleraar in levensmiddelentechnologie. Tiny was tussen 2001 en 2012 hoofd van de leerstoelgroep Productontwerpen en Kwaliteitskunde. Hij leidde daar onderzoek- en onderwijsactiviteiten over o.a. de sensorische, gezondheids- en duurzaamheidaspecten van voedselproductie. Tiny heeft meer dan 220 wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan, is auteur van 5, en editor van 4 wetenschappelijke boeken. Daarnaast is hij veelvuldig in de pers als het gaat om zaken rond voedsel en voeding en heeft daar ook een populair-wetenschappelijk boek over geschreven (voedsel en voeding: zin en onzin, Wageningen Academic Publishers).


 • Hanno Pijl

  Hanno Pijl

  Zout-editie: videobijdrage opening congres

  Prof. dr. Hanno Pijl heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is hoogleraar Diabetologie in het LUMC, lid van de Gezondheidsraad, commissie Voeding en voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Zijn passie voor voeding en gezondheid stamt uit de spreekkamer. Type 2 diabetes wordt veroorzaakt door samenspraak van erfelijke aanleg en verkeerde leefstijl. Ons “westerse” voedingspatroon speelt daarbij een grote rol. Het stuit hem tegen de borst dat we met medicijnen proberen de schade te beperken, terwijl aanpassing van het voedingspatroon de ziekte kan voorkomen en omkeren. We weten bovendien steeds beter dat verkeerde voeding een belangrijke rol speelt in het ontstaan van veel andere chronische ziekten, zoals een hartinfarct, beroerte en kanker. Het wordt hoog tijd dat we ons realiseren dat we onze leefstijl moeten aanpassen om te voorkomen dat we ziek worden. Pijl eet zelf vrijwel uitsluitend onbewerkt en beweeg zo veel als zijn baan en sociale context dat toelaten.


 • Rob Baan

  Rob Baan

  Zout-editie: spreker en podiumgast sessie A1: Gezondheid

  Rob Baan is Metropolitan Farmer en CEO van Koppert Cress. Hij heeft een visie waarin hij ernaar streeft dat Nederland de meest gezonde delta van de wereld wordt. De kennis en knowhow, het vakmanschap en de technologie, de tuinbouw en de gezondheidszorg van Nederland, het zijn allemaal factoren die, wanneer ze op een goede, collectieve manier worden ingezet, deze doelstelling moeten kunnen waarmaken. Rob Baan neemt daarin vaak het voortouw. Hij kijkt voorbij de horizon en ziet zaken die de meeste van ons nauwelijks kunnen bedenken. Onvermoeibaar enthousiast en soms zeer eigenzinnig pleit Baan voor het belang van goede voeding; een dieet van hoofdzakelijk groenten en fruit, met respect voor onze natuur en onze cultuur: "De tuinbouw is de basis van het oorspronkelijk menselijk dieet".


 • Dennis Zeilstra

  Dennis Zeilstra

  Zout-editie: videobijdrage sessie A1: Gezondheid

  Opgeleid en met een baan als werktuigbouwkundig ingenieur, heb ik in mijn dagelijkse werk weinig te maken met voeding en gezondheidskwesties. Daarbuiten ben ik echter, door ervaringen in mijn directe omgeving, geïnteresseerd geraakt in de invloed van voeding op gezondheid. Ik kijk met een kerntheoretische blik naar voedingswetenschap en zoek daarmee naar mogelijkheden om de mate van zekerheid van wetenschappelijke conclusies en concepten te vergroten.


 • Karel Sleurink

  Karel Sleurink

  Zout-editie: spreker sessie A2: kansen voor de volksgezondheid

  Presentatie

  Karel Sleurink is mede-oprichter en Penningmeester van Stichting Student en Voeding. Sleurink studeert geneeskunde aan de Leiden Universiteit. Stichting Student en Voeding voelt zich geroepen om als faciliterend orgaan te dienen in het verwezenlijken dat voeding en leefstijl als rode draad in de geneeskundecurricula komt. Dit doet zij middels het oprichten van werkgroepen, genaamd ‘Voeding & Leefstijl in Gezondheid en Ziekte’. Tevens sluiten bestuursleden aan bij al bestaande werkgroepen op de verschillende geneeskundefaculteiten.


 • Nard Clabbers

  Nard Clabbers

  Zout-editie: spreker sessie A2: kansen voor de volksgezondheid

  Na zijn studie Humane Voeding aan de Wageningen Universiteit heeft Nard ruim 10 jaar bij onder andere Numico (nu Danone) en de Hero groep gewerkt. Als voedingskundige en regulatory expert was hij daar verantwoordelijk voor wetenschap en communicatie. Bij zijn start bij TNO in 2011 werd hij verantwoordelijk voor onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid. Sinds de start van TNO’s nieuwe strategieperiode in 2015 richt hij zich primair op het onderwerp Personalised Nutrition and Health.


 • Coosje Dijkstra

  Coosje Dijkstra

  Zout-editie: spreker sessie A2: kansen voor de volksgezondheid

  Presentatie

  Coosje Dijkstra is voedingswetenschapper en epidemioloog en werkt als postdoc onderzoeker bij de afdeling Gezondheidswetenschappen op de sectie Jeugd en Leefstijl van de Vrije Universiteit Amsterdam. In Groningen studeerde zij Voeding en Diëtetiek en in Wageningen Voeding en Gezondheid. Haar onderzoek richt zich in het bijzonder op het verkleinen van sociaal economische verschillen in voedingsinname, voedselgedrag en de voedselomgeving van kinderen en hun ouders. Coosje begeleidt verschillende promovendi die onderzoek doen naar de inrichting van supermarkten, het eet- en drinkgedrag van basisschoolleerlingen, het ontwerp en effectiviteit van een schoollunch, of de integrale wijkaanpak ter preventie van overgewicht bij kinderen. Coosje is lid van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV) en in verschillende commissies van de NAV actief.


 • Hugo Pol

  Hugo Pol

  Zout-editie: spreker sessie B1: Technologie

  Presentatie

  Hugo Pol is Group QA manager bij VION Food, door VMT verkozen tot Kwaliteitsmanager Food 2017 voor zijn zijn projecten in de runder- en varkensvleesketen die zich toespitsen op productintegriteit en voedselveiligheid.


 • Marc Veltman

  Marc Veltman

  Zout-editie: spreker sessie B2: kansen voor productinnovatie

  Presentatie

  Marc Veltman is begonnen als kok in de betere restaurants: Krasnapolsky, d’Vijff Vlieghen en Vermeer (sterrenzaak) waar hij de liefde voor verse en pure ingrediënten opbouwde. Met deze kennis van hoe producten puur zouden moeten smaken, is hij de levensmiddelenindustrie ingerold, waar hij in de avonduren de HAS in Den Bosch heeft gevolgd. HIj werkte bij Unifine (Wijko), Honig, Heinz, Gazelle en Natudis (Wessanen). Marc is oprichter van Puur Veltman. Hij is gespecialiseerd in het vervangen van additieven in voedingsmiddelen met behoud van de echte ambachtelijke smaak, structuur, kleur en houdbaarheid. Hij neemt het stapelen van smaak (smaakherrie) weg, om zo te komen tot een minder complex geheel, zowel voor de consument als voor de producent. Als smaak-expert weet hij als geen ander wat de ambachtelijke smaak hoort te zijn. Deze kennis en kunde heeft hij in de laatste jaren met succes toegepast met als resultaat een beter product, hogere omzet en tevreden klanten.


 • Guido Camps

  Guido Camps

  Zout-editie: spreker en podiumgast sessie B2: Kansen voor productinnovatie

  Guido Camps heeft gewerkt als communicatie-adviseur en als dierenarts. Hij promoveerde recent op voedingsonderzoek naar MRI beeldvorming en verzadiging. Hij werkt momenteel als onderzoeker in Wageningen, en woont in Zeist met vriendin, kinderen, hond, kat, schildpad en twee bijenvolken. Hij experimenteert met eten voor zowel werk als plezier, en in het kader van dat laatste bakt hij graag taarten.


 • Valerie van Schaick

  Valerie van Schaick

  Zout-editie: spreker en podiumgast sessie C1: Communicatie en C2: Commerciële kansen.

  Presentatie - plenaire sessie Presentatie - parallelle sessie

  Valerie van Schaick heeft meer dan 15 jaar ervaring in FMCG en haar passies zijn mensen, voeding en merken. Na bij NIKE en Heineken gewerkt te hebben heeft Valerie verschillende marketing rollen vervuld bij Nestlé Nederland. Het is Valerie's overtuiging dat merken waarde krijgen wanneer ze zich inspannen diepgaand te begrijpen, bereid zijn continu te leren en zichzelf blijven uitdagen maximaal bij te dragen aan het dagelijks leven van mensen.


 • Marit van Egmond

  Marit van Egmond

  Zout-editie: videobijdrage sessie C1: Communicatie

  Marit van Egmond is Executive vice president Merchandising & Sourcing bij Ahold Delhaize en Board member bij Albert Heijn. Ze studeerde Levensmiddelentechnologie aan de HAS in Den Bosch en Managementprogramma’s aan de Cornell University en Harvard Business School. Van Egmond is dus verantwoordelijk voor het hele verse, houdbare en non food-assortiment van de 950 AH-winkels én alle commerciële activiteiten die daarbij komen kijken. Over haar drive zegt ze: “Ik wil er met mijn team en onze leveranciers voor zorgen dat eten lekkerder, gezonder en duurzamer wordt. En dat het betaalbaar blijft.”


 • Said Belhassan

  Said Belhassan

  Zout-editie: spreker sessie C1: Communicatie

  Said Belhassan is Vice President Produce, Canned Food & Flowers & plants bij Albert Heijn.


 • Ralph Moorman

  Ralph Moorman

  Zout-editie: podiumgast sessie C1: Communicatie

  Ralph Moorman is gezondheidscoach en ingenieur levensmiddelentechnologie. Hij studeerde Levensmiddelentechnologie aan de Wageningen Universiteit met aanvullende studies op het gebied van voedings-, levensstijl- en gezondheidsadvies. Zijn missie is het bewust maken van consumenten rond onze ongezonde leefstijl. Hij adviseert zo puur, natuurlijk en onbewerkt mogelijk te eten. Ralph schreef onder andere De Hormoonfactor. Daarnaast ontwikkelt hij levensmiddelen, zoals het eerste glutenvrije biologische desembrood.


 • Drees Peter van den Bosch

  Drees Peter van den Bosch

  Zout-editie: panellid sessie C2: Commerciële kansen

  Drees Peter van den Bosch was mede-oprichter van Willem&Drees en is sinds 2017 eindverantwoordelijk voor maaltijdboxenbezorgen Beebox waarmee Willem&Drees fuseerde. "Ik probeer mooi, lokaal voedsel makkelijk beschikbaar te maken. Begonnen vanuit mijn eigen verwondering dat eten bij mij uit de buurt, moeilijk voor mij te verkrijgen was."


 • Claudia Vork

  Claudia Vork

  Zout-editie: panellid sessie C2: Commerciële kansen

  Claudia Vork heeft bijgedragen aan de opstartfase van de Singaporese start-up PxPlate. Ze is diëtist & receptontwikkelaar. Door ervaring met verschillende ingrediënten & kooktechnieken én de gezondheidsaspecten daarvan, kon ze de wetenschap van voeding vertalen naar lekkere én gezonde maaltijden. De maaltijden zijn gepersonaliseerd; er wordt rekening gehouden met de lichaamsbouw, leefstijl, gezondheidsklachten en eetgewoonten.


 • Jop de Vrieze

  Jop de Vrieze

  Zout-editie: moderator sessie A1: Gezondheid en A2: Kansen voor de volksgezondheid

  Jop de Vrieze (1983) is zelfstandig wetenschapsjournalist. Hij schrijft kritisch en lichtvoetig over gezondheid en gedrag, wetenschappelijk onderzoek en het wetenschappelijk bedrijf. In 2014 publiceerde hij het boek Allemaal Beestjes over de bacteriën op ons lichaam. Hij won in 2015 de publicatieprijs van de Vereniging voor Wetenschapsjournalisten en in 2016 de AAAS Kavli Science Journalism Gold award.


 • Karin Luiten

  Karin Luiten

  Zout-editie: moderator sessie B1: Technologie en B2: Kansen voor productontwikkeling

  Karin Luiten is kookboekenschrijver en culinair journalist. Ze leerde koken als au pair in Zwitserland en werkte na haar studie Vertaalwetenschap (Frans en Spaans) bij de opera en een uitgeverij. Het bleef kriebelen. Ze startte in 2005 haar eigen blog Koken met Karin. Ze schrijft elke week voor Trouw en heeft inmiddels 12 kookboeken op haar naam staan, waarvan de bestsellerreeks ‘zónder pakjes & zakjes’ het meest bekend is. Haar motto’s zijn: ‘kleine moeite, groot effect’ en ‘het leven is te kort om vies te eten’.


 • Dick Veerman

  Dick Veerman

  Zout-editie: moderator Sessie C1: Communicatie en C2: Commerciële kansen

  Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog. Hij werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. In 2005 richtte hij Foodlog op. Dick vindt het belangrijk dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kunnen spelen. Foodlog ziet hij als de plek waar de ‘de strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden. Ook praktische bijdragen aan de verbetering van de voedselproductie schuwt hij niet.