Programma

GEZONDE INNOVATIE 15 maart 2019, ZAANDAM, 10.00 – 18.00 uur

Wilt u een inhoudelijke bijdrage leveren? Neem dan contact op met Bianca via bianca@foodlog.nl.


09:30 - 10:00u

Ontvangst met koffie en thee

10:00 - 11:00u

Opening plenair

11:00 - 11:15u

Ochtendpauze

11:15 - 12:30u

Ochtendprogramma

Product
Nieuw versus Herformulering

Leefstijl en patroon
Onafhankelijke Leefstijl interventies

Ontsuikeren van de omgeving
Aanbod bij Point of Sale

12:30 - 13:30u

Lunch

13:30 - 14:00u

Keynote Speaker

14:00 - 14:45u

Middagprogramma

Product
Nieuw

Leefstijl en patroon
Industriegedreven interventies

Ontsuikeren van de omgeving
Inrichting van de omgeving

14:45u - 15:15u

Middagpauze

15:15 - 16:00u

2e Middagprogramma

Product
Herformulering

Leefstijl en patroon
Verantwoordelijkheid stakeholders en de overheid

Ontsuikeren van de omgeving
Marketing en Communicatie

16:00 - 17:00u

Plenaire afsluiting

17:00 - 18:00u

Borrel

Hoofdsponsors

Sponsors

Partners

Mediapartners